وصیت نامه ی شهید ماشاءالله حاجی کمالی

1004

آن چه در ذیل آمده است متن وصیت نامه شهید ماشاءالله حاجی کمالی می باشد که در آخرین اعزام ایشان به جبهه مرقوم گردیده است و در بردارنده سفارشاتی به مادربزرگوارشان و بستگان و مردم شهید پرور می باشد . ایشان در فرازی از این وصیت نامه خطاب به مردم با تأکید نسبت به هوشیاری مردم در برابر وظایف شان می نویسند : اگر دین شما از بین برود آبرو و حیثیت شما از بین رفته است .  

 

بنام خدای بزرگ        

( انا لله و انا الیه راجعون )      

بدرستیکه از سوی خدا آمده ایم و به سوی او خواهیم رفت

اول چیزی که مهم است ، مادرم ؛که از او می خواهم اگر بدی و ناراحتی از من دیده است مرا به
بزرگی خودش عفو کند و مرا ببخشد . از تو مادرم می خواهم که طلب آمرزش برای من بکنی و مرا دعا کنی . مادر جان مرا ببخشید که نتوانستم زحمات شما را جبران کنم به بزرگی خودت مرا ببخش . از دیگر اعضای خانواده ام می خواهم که اگر ناراحتی از من دیده اید مرا عفو کنند.

مادر جان من چیزی ندارم به آن صورت که ببخشم ولی بعنوان این که چیزی از زبانم و از گفته ام ناگفته نماند می خواهم بگویم که چرخ مرا به اکبر بدهید و اثاث زندگیم را به برادرم اکبر بدهید.
مادر جان و ای خانواده ام از شما می خواهم که برای من خیلی ناراحتی نکنید و از خدا بخواهید که مرا ببخشد .
آخرین صحبتم به مردم شهید پرور است که از آنها می خواهم امام را یاری کنند و او را تنها نگذارند و جبهه را پر نمایند تا اسلام در جهان زنده بماند ان شاء الله . اگر دین شما از بین برود آبرو و حیثیت شما از بین رفته است.
از دوستان و همسایگان می خواهم که اگر از من ناراحتی دیده اند مرا به بزرگی خودشان عفو کنند.
مادر جان برای من گریه و زاری نکن که دشمن خوشحال می شود ، راه من راه حق است پس در راه حق و خدا ، مردن ناراحتی ندارد . دیگر عرضی ندارم . والسلام
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                 

  ماشاء الله حاجی کمالی 66/11/13 

                                                                                                                                                                                                                   

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн